הפרויקטים נבחרים, מתוכננים ומבוצעים על-פי עקרונות בינלאומיים מקובלים לאיזון פחמני חברתי:

תוספתיות – Additionality


ה’תוספתיות’ פירושו שפרויקט לאיזון פחמני מתבצע “בנוסף” או “מעבר” לתרחיש העניינים הרגיל – “Business as usual”. עקרון זה מבטיח שצמצום פליטת גז”ח מפרויקט כלשהו נוספת לצמצום שהיה קורה בלאו הכי. הפרויקטים שלנו לא היו מתרחשים ללא הסבסוד שמעניקה מכירת האשראי הפחמני וללא הדחיפה הרעיונית, הטכנולוגית ו/או האדמיניסטרטיבית במסגרת הפרויקט. רק פעולות ופרויקטים תוספתיים רשאים למכור אשראי פחמני עפ”י האמנות הבינ”ל.
דוגמא א’: נטיעת עצים ביער במסגרת אירועי ט”ו בשבט היא פעולה מבורכת וחיובית אך היא מתבצעת בלאו הכי ואיננה תוספתית. נטיעת עצים על שטח בור עירוני מוזנח היא פעולה תוספתית.

תרומה חברתית – Social Carbon Projects


עבודתנו מכוונת להשגת תועלת חברתית מתוך הכרה שהפתרון לבעיה הסביבתית טמון בשינוי התנהגותי ולא רק בטכנולוגיות משופרות. הפרויקטים הייחודיים שלנו מתמקדים בשילוב בין אנשים, מודעות ציבורית וטכנולוגיה. רוב הפרויקטים מכוונים לצמצום הפער החברתי ומבוצעים בקרב אוכלוסיות עם מודעות סביבתית נמוכה, ויכולת כלכלית מוגבלת לניצול טכנולוגיות נקיות וחסכוניות יותר. מוטבי הפרויקטים שלנו כוללים ילדים נזקקים, כפרי נוער, קהילות בפריפריה הישראלית, תושבי אזורים מוחלשים ועוד.

מקצועיות ועמידה בסטנדרטים


הפרויקטים מפותחים ומדווחים בהתאם לעקרונות ושיטות העבודה של מכון המשאבים העולמי (WRI – World Resource Institute), מכון הסטנדרטים הבריטי – BSI והמשרד להגנת הסביבה. תכנון הפרויקטים וחישובי פליטת גזי חממה מתבססים על מקדמי פליטה המפורסמים והמעודכנים ע”י הגופים הללו. הנחות היסוד לוקחות בחשבון תקלות ועיכובים שונים בצמצום המתוכנן של פליטת גזי החממה, והצמצום בפועל נבדק ומנוטר לאורך זמן.