יוזמת הזבל הטוב

Home » יוזמת הזבל הטוב

לצד עליית המודעות הסביבתית בנושא הפסולת והמחזור, האמיר בשנים האחרונות מחיר הטיפול בפסולת עירונית מעורבת.

העלויות הכספיות מצטרפות למגוון מפגעים סביבתיים הנובעים מצבירת פסולת מעורבת, שינועה, הטמנתה בשטחים פתוחים ופליטת גז החממה מתאן מהמטמנות.

 

ב-2015 עדיין מטמינים כ-80% מ-4.8 מיליוני טונות הפסולת הנוצרת על אף ש"המזהם משלם" ו"מטרד למשאב", הפכו למדיניות רשמית.

היעד הלאומי נקבע על 50% מחזור והשבה עד שנת 2020. מפעלי תעשייה, מוסדות חינוך, ואוכלוסיות קצה הם האחרונים לקבל את "הבשורה"

וליישם ניהול מודרני, כלכלי וסביבתי של פסולות בכלל, ופסולת אורגנית בפרט.

  • טון פסולת עירונית מעורבת מוטמנת פולט  2.4 טון גזי חממה.
  • טון פסולת אורגנית מוטמן מייצר כ-6 טון גזי חממה.
  • עלות הטמנת פסולת ממוצעת כ-500 ₪  לטון.
  • המדינה מוציאה כ-2 מיליארד ₪ בכל שנה על הטמנת פסולת בשיטה הרסנית לסביבה.

אשכול הפרויקטים ב"יוזמת הזבל הטוב" מדגימים מגוון שיטות לטיפול מקומי, מודרני כלכלי, חברתי ויצירתי בזבל שהחברה האנושית מייצרת.

היוזמה פועלת לאור עקרון הפיכת המטרד (פסולת מלשון "פסול") למשאב (זבל מלשון "זבול") באופן שייטיב עם הסביבה ועם החברה.

שלל השיטות המשמשות בפרויקטים השונים מייצרות ביוגז וביצי חופש לשימוש האדם, דשן להזנת האדמה, ותחליפי מספוא להזנת חיות משק.

מאגר פרויקטים

פרויקט סימביוזה תעשייתית
פרויקט של משרד הכלכלה, לצמצום כמות הפסולת התעשייתית המושלכת להטמנה, ולהגדלת החיסכון הכלכלי בעלויות הטיפול בפסולת למפעלים, עסקים ומוסדות.
קול קורא לתמיכה במיזמים חדשניים להפחתת פלטות גזי חממה
חברת HP אינדיגו ויוזמת האנרגיה הטובה מציעים תמיכה במיזם סביבתי, אשר כפועל יוצא מפעילותו נמנעת פלטה של גזי חממה.
פחם לעם
פרויקט "דרך הפחם" פועל להפיכת פסולת עץ לביו-פחם (Biochar) ולשילובו כתוסף קרקע.
טיפול במקור- קומפוסטר תרנגולות
קומפוסטר התרנגולות הוא מתקן זעיר לטיפול בפסולת אורגנית משפחתית הבנוי עץ תעשייתי ממוחזר.
איזה זבל
הפרדה וניצול פסולת תעשייתית מגוונת כמנוע לצמיחת תעסוקה
תן גז
ייצור ביוגז מוסדי מפסולת אורגנית מופרדת בקהילה ובכפר נוער פרויקט "תן גז" הופך כ-100 טון זבל אורגנית בשנה לגז...
חראם על הזבל
"חראם על הזבל": הפרדת עודפי מזון מפרויקט ההזנה הלאומי בבתי ספר בדואים בדרום פרויקט "חראם על הזבל" עוסק בחינוך...
טיפול במקור
ייצור ביצי חופש מפסולת אורגנית מופרדת בכפרי נוער פרויקט "ישראל ביצינו" מטפל ב-100 טון פסולת אורגנית בשנה באמצעות תרנגולות...