ייצור ביוגז מוסדי מפסולת אורגנית מופרדת בקהילה ובכפר נוער

 

פרויקט “תן גז” הופך כ-100 טון זבל אורגנית בשנה לגז טבעי באמצעות שני מתקני ביוגז מוסדיים הממוקמים בכפר הנוער “הדסה נעורים” בשרון, ובמושב אדרת בעמק האלה.

התהליך הטבעי שבו חיידקים הופכים חומר אורגני לגז מתקיים בהיעדר חמצן כבר מליוני שנים בביצות, במערכות עיכול ובבטן האדמה. כך נוצרו מאגרי הגז המככבים תדיר בחדשות וגם הריח המסריח מתהליכי רקבון ומנפיחות של בעלי-חיים מקורו בעיכול האנאירובי (פירוק בלא חמצן). בישראל פועלים מתקני ביוגז מרכזיים ספורים המעכלים בוצה ממכוני טיהור שפכים ומפרש פרות לביוגז המשמש לייצור חשמל. תוכנית האב למשק הפסולת מזמינה יזמים להקים מתקני ענק לעיכול אנאירובי כנ”ל, ואולם פתרון זה אינו מונע את שינוע הזבל לאתרי הטיפול, ואינו מבוסס בהכרח על הפרדת זבל אורגני במקור. מתקנים מרכזיים לעולם לא ירחיבו את האחריות האנושית על הנזק הסביבתי שאנחנו מייצרים.

בפרויקט “תן גז” אנחנו מפעילים שני מתקנים מוסדיים ניסיוניים המייצרים ביוגז לבישול ולחימום ללא המרה לחשמל. בכפר הנוער הדסה נעורים מפרידים החניכים כ-200 ק”ג עודפי מזון ושאריות הבישול הנוצרים בחדר האוכל ובמטבח, ומזינים אותה למתקן ביוגז הצמוד למטבח. החיידקים הופכים את הזבל לגז המוזן למבער שמחמם את המים עבור מכונת שטיפת הכלים. עד להפעלת הפרויקט הושלך הזבל כפסולת מעורבת לפח, ושטיפת הכלים בוצעה באמצעות חימום מי השטיפה בחשמל.

במושב אדרת בעמק האלה נרתמו המועצה המקומית מטה יהודה, 100 בתי אב ובני הנוער בישוב להפריד זבל אורגני בבתים. בני הנוער העובדים בפרויקט בתורנות אוספים 700 ק”ג זבל בשבוע מחצרות הבתים ומזינים אותו למתקן הביוגז הצמוד למכינה הקדם-צבאית הממוקמת במושב. המתקן מספק גז לבישול, חימום מי מקלחת ומי שטיפת כלים. גם באדרת שינה הפרויקט מציאות של הטמנת זבל אורגני ושימוש בדלקים מחצביים, והזבל של המשפחות המשתתפות מנוצל להפקת אנרגיה מתחדשת.

הפרויקט אינו זמין למטרות איזון פחמני