קול קורא לצמצום פליטת גזי חממה

כללי:
יוזמת האנרגיה הטובה (ע"ר) היא עמותה סביבתית המתמחה ביזמות מעשית לצמצום פליטת גזי חממה (גז"ח) או לקיבועם מהאוויר. בשנים 2005-2019 יזמנו פרויקטים מוצלחים בתחום האנרגיה המתחדשת, ההתייעלות האנרגטית, טיפול מושכל בפסולת, ונטיעת עצים. ניתן ללמוד ולהתרשם ממבחר הפרויקטים המפורטים באתר www.goodenergy.org.il

HP-אינדיגו היא חברה ישראלית ותיקה ופורצת דרך שהביאה לעולם את הדפוס הדיגיטאלי. החברה משקיעה מאמצים ניכרים לצמצם את טביעת הרגל הסביבתית של מוצריה ופעילותה בתחומי האנרגיה, הפסולת, חומרי הגלם והתפעול השוטף. התמיכה בפרויקטים של חדשנות סביבתית ניתנת כחלק ממאמצי חברת HP-אינדיגו לאיזון פליטת גז"ח של ייצור מכונות הדפוס שלה והפחתת טביעת הרגל הפחמנית שלה, ובמסגרת המובילות הסביבתית הכללית של החברה בכלל, ובתחום שינוי האקלים בפרט.

קול קורא – מהות
יוזמת האנרגיה הטובה תתמוך במיזם שיוצר הפחתה בפליטת גז"ח או המקבע גז"ח. ההפחתה/קיבוע הנ"ל הם פועל יוצא של המיזם – והם אינם מהווים תוצר ראשי של הפעילות.
אנו נתמוך ביזמים בשלבי הקמה/הרצה של פרויקטים בתחומי האנרגיה המתחדשת, ההתייעלות האנרגטית, הפסולת, החקלאות, הבניין והתחבורה.
התמיכה מיועדת לחדשנות טכנולוגית או לחלופין בחדשנות יישומית/חברתית/קהילתית בעזרת טכנולוגיה וכלים קיימים. הצעת הסיוע פתוחה גם בפני בעלי רעיונות מעשיים, פתרונות סביבתיים ופעילות בתחומים שונים מאלה שצוינו כל עוד הם מקיימים שני התנאים הבסיסיים:
• מיזם בשלבי הקמה/הרצה שטרם התבסס כלכלית
• מיזם שמסוגל להציג צפי ריאלי לצמצום פליטה /קיבוע של לפחות 2,400 טון גז"ח ב-3 שנים
*יוזמת האנרגיה הטובה תסייע לפונים בחישוב צמצום או קיבוע הפליטות של המיזם שלהם.

תמיכה כספית:
למיזם המתאים תוענק תמיכה כספית חד פעמית. גובה המענק – עד 50,000 ₪.

יעוץ עסקי ומעקב שוטף:
נלווה את המיזם הזוכה במהלך פעילותו בכדי לסייע לו להתממש, ובכדי לוודא שצמצום פליטת הגז"ח בעקבות יישומו אכן מתרחשת. הליווי יכלול יעוץ עסקי ויזמי בשלבי התכנון והיישום וכן מעקב שוטף אחר שלבי התקדמות הפרויקט.

הפחתת פליטות וקיבוע גז"ח:
כריית דלקים מחצביים מקליפת כדור הארץ והפיכתם למקורות אנרגיה מעבות את שכבת גזי החממה ומערערות את יציבות האקלים. כל שימוש באנרגיה מחצבית ותוצריה הנלווים כרוך בפליטת גז"ח. תסיסה תת-חמצנית של פסולת ביולוגית במטמנות או של מספוא בקיבות של חיות משק כרוכות גם הם בתוספת גז"ח. גם צמצום השטח הטבעי ובירוא יערות, וגם דישון כימי תורמים את חלקם.
נשמח מאד לסייע לך אם המיזם שלך עונה לאחד מהסעיפים הבאים:
• מצמצם צריכת של אנרגיה מחצבית לחשמל, לחימום/קירור או לתחבורה
• מפחית צריכה של מוצרים מן החי, דישון בכימיקלים, שריפה או הטמנה של חומר אורגני
• עוסק בגידול של צמחים שלא במסגרת חקלאות קונבנציונאלית
• מונע בפועל פליטת הגז"ח או תורם לקיבועם באופן אחר מאלה המתוארים לעיל

3 דוגמאות מוחשיות להבהרה (הדמויות המופיעות, הטכנולוגיות והיישומים המוצגים דמיוניים לחלוטין):
אנרגיה מתחדשת:
יוסי ה-GEEK חיבר סיב אופטי משומש לקפיצים של טרמפולינה והציב אותה בחצר בית הספר. מיד התברר שילדי בית הספר מעדיפים ל"הוציא אנרגיה" על הטרמפולינה במקום לחבוט איש ברעהו, ושהחשמל הנוצר מספק תאורה לחדר המורים. יוסי מקים את חברת "קפוץ לי" לאנרגיה אנושית
חקלאות ומזון
גברת טבעוני מייבאת תחליף בשר עם טעם של סטייק משובח. ק"ג מהמוצר החדש פולט 50 ק"ג גז"ח פחות מק"ג סטייק בגין ההבדלים בתשומות אנרגיה ופליטת מתאן (CH4). מנהל הרכש של משטרת ישראל מעוניין להתנסות בתחליף החדש ולהזין את צוערי המשטרה למשך חודש.
גידול צמחים:
גברת ואדון אקזיט יצאו נרגשים מהסרט "האיש שנטע עצים" והחליטו לעשות מעשה. הם שכנעו את מע"צ, צה"ל, חח"י ותה"ל לשתול עצי ארץ ישראל בכל השטחים העצומים הנמצאים בתחום פעילותם. הם עומדים להקים חממה למיליון שתילים – ואלה יינטעו בצידי דרכים, בבסיסים, סביב תחנות הכוח ועל תוואי המוביל הארצי.

תיאור מסלול ושלבים:
1. היזם/יזמית קורא היטב את כל תנאי הקול קורא וממלא את השאלון המצורף עד 28.2.19
2. אנחנו נחזור לכל מגישי ההצעה לשאלות הבהרה, ונודיע למועמדים מתאימים על מעבר לשלב הבדיקה המעמיקה במהלך מרץ 2019
3. ניפגש עם כל המציעים המתאימים, נסייע להם לחשב את התועלת הפחמנית של המיזם שלהם ונבחן יחד את יכולתו של המיזם לספק את הסחורה הדרושה
4. פרסום המיזמים הזוכים וסכומי הזכייה- במהלך חודש אפריל 2019.
5. תנאי תשלום המענק יקבעו מול כל מיזם זוכה, בהתאם לתכנית היישום.
6. ליווי מתמשך של המיזם/ים הזוכים במהלך 3 שנים או עד להשלמת התחייבות המיזם להפחתת פליטות של 2400 טון גז"ח.

הבהרות חשובות:
1. ליוזמת האנרגיה הטובה אין כל זכויות או בעלות של קניין רוחני או מעשי, או זכויות יוצרים על התוכן, השיטות, התשתית או הטכנולוגיה שיפותחו במיזם ובבעלותה רק האשראי הפחמני הנוצר מיישומו
2. הזוכה במענק מתחייב שלא למכור את האשראי הפחמני המוסכם לגורם אחר (מכירה כפולה), או לאפשר לכל בעל עניין אחר לעשות שימוש באשראי הזה (ספירה כפולה)

מסמכים להגשה:
1. טופס הרשמה מלא
2. שרטוטים או הסבר טכנולוגי- במידה ומדובר במיזם טכנולוגי
3. תרשים זרימה המתאר את מהלך הפרויקט
4. תכנית עסקית כללית – במקרה ומדובר במיזם כלכלי
5. מסמכי התאגדות במידה וקיימים
את המסמכים יש להגיש במייל info@goodenergy.org.il עד לתאריך 28.2.19

לקבלת טפסי הרשמה- אנא פנו ל- info@goodenergy.org.il ונשלח אליכם במייל.

לפרטים נוספים- אנא פנו אלינו ל-077-5112299 או במייל hadas@goodenergy.org.il

צוות יוזמת האנרגיה הטובה