הגשת המועמדויות לשנת 2020 הסתיימה- תודה רבה לכל מי שהגיש.ה!

 

כללי:
יוזמת האנרגיה הטובה (ע”ר – להלן “היוזמה”) היא עמותה סביבתית המתמחה ביזמות מעשית לצמצום פליטת גזי חממה (גז”ח) או לקיבועם מהאוויר. בשנים 2005-2019 יזמנו פרויקטים מוצלחים בתחום האנרגיה המתחדשת, ההתייעלות האנרגטית, טיפול מושכל בפסולת, ונטיעת עצים. ניתן ללמוד ולהתרשם ממבחר הפרויקטים המפורטים באתר www.goodenergy.org.il
HP-אינדיגו היא חברה ישראלית ותיקה ופורצת דרך בתחום הדפוס הדיגיטאלי. החברה משקיעה מאמצים ניכרים לצמצם את טביעת הרגל הסביבתית של מוצריה ופעילותה בתחומי האנרגיה, הפסולת, חומרי הגלם והתפעול השוטף. בנוסף מבצעת HP-אינדיגו “איזון פחמני – Carbon Offsetting” לגז”ח הנפלטים מייצור מדפסותיה ע”י רכישת אשראי פחמני- Carbon Credit מפעולות המפחיתות את פליטת הגז”ח או המקבעות אותם, מחוץ לגבולות החברה.

קול קורא – מהות
יוזמת האנרגיה הטובה תתמוך במיזם שיוצר הפחתה בפליטת גז”ח או המקבע גז”ח. ההפחתה/קיבוע הנ”ל יכולים להיות פועל יוצא של המיזם או תוצר ראשי של הפעילות. התמיכה ניתנת כחלק ממאמצי חברת HP-אינדיגו לאיזון פליטת גז”ח של ייצור מכונות הדפוס שלה והפחתת טביעת הרגל הפחמנית שלה
אנו נתמוך ביזמים בשלבי הקמה/הרצה של פרויקטים בתחומי האנרגיה המתחדשת, ההתייעלות האנרגטית, הפסולת, החקלאות, הבניין והתחבורה.
התמיכה מיועדת לחדשנות טכנולוגית או לחילופין לחדשנות יישומית/חברתית/קהילתית בעזרת טכנולוגיה וכלים קיימים. הצעת הסיוע פתוחה גם בפני בעלי רעיונות מעשיים, פתרונות סביבתיים ופעילות בתחומים שונים מאלה שצוינו כל עוד הם מקיימים שני התנאים הבסיסיים:
• מיזם בשלבי הקמה/הרצה שטרם התבסס כלכלית
• מיזם שמסוגל להציג צפי ריאלי לצמצום פליטה /קיבוע של לפחות 2,400 טון גז”ח ב-4 שנים
*יוזמת האנרגיה הטובה תסייע לפונים בחישוב צמצום או קיבוע הפליטות של המיזם שלהם.

מענק כספי:
למיזם המתאים תוענק תמיכה כספית חד פעמית. גובה המענק – עד 50,000 ₪.

תמיכה ובקרה:
יוזמת האנרגיה הטובה תלווה את המיזם הזוכה במהלך פעילותו בכדי לסייע לו להתממש, ובכדי לוודא שצמצום פליטת הגז”ח בעקבות יישומו אכן מתרחשת.

הסברים ודוגמאות להבהרה

הפחתת פליטות וקיבוע גז”ח:
כריית דלקים מחצביים מקליפת כדור הארץ והפיכתם למקורות אנרגיה מעבות את שכבת גזי החממה ומערערות את יציבות האקלים. כל שימוש באנרגיה מחצבית ותוצריה הנלווים כרוך בפליטת גז”ח. תסיסה תת-חמצנית של פסולת אורגנית במטמנות או של מספוא בקיבות של חיות משק כרוכות גם הם בתוספת גז”ח. גם צמצום השטח הטבעי ובירוא יערות, וגם דישון כימי תורמים את חלקם.

נשמח מאד לסייע לך אם המיזם שלך עונה לאחד מהסעיפים הבאים:
• מצמצם צריכת של אנרגיה מחצבית לחשמל, לחימום/קירור או לתחבורה
• מפחית צריכה של מוצרים מן החי, דישון בכימיקלים, שריפה או הטמנה של חומר אורגני
• עוסק בגידול של צמחים שלא במסגרת חקלאות קונבנציונאלית
• מונע בפועל פליטת הגז”ח או תורם לקיבועם באופן אחר מאלה המתוארים לעיל

תיאור מסלול ושלבים:
1. היזם/יזמית קוראים היטב את כל תנאי הקול קורא, פונים אלינו במייל, כותבים כמה מילים על המיזם שלו/ה ומקבלים מאתנו טופס הרשמה.
2. היזם/יזמית ממלאים את טופס ההרשמה, מוסיפים את כל המסמכים הנחוצים ושולחים אלינו למייל info@goodenergy.org.il עד 28.2.20.
3. אנחנו נחזור לכל מגישי ההצעה לשאלות הבהרה, ונודיע למועמדים מתאימים על מעבר לשלב הבדיקה המעמיקה במהלך מרץ 2020.
4. ניפגש עם כל המציעים המתאימים, נסייע לכם לחשב את התועלת הפחמנית של המיזם שלכם ונבחן יחד את יכולתו של המיזם לספק את הסחורה הדרושה.
5. לאחר שלב זה יוזמנו מגישי ההצעות המצטיינות להציג את הפרויקט בפני הצוות הסביבתי ב-HP אינדיגו במהלך אפריל-מאי 2020.
6. פרסום המיזמ/ים הזוכים וסכומי הזכייה- עד 1.6.2020.
7. תנאי תשלום המענק יקבעו מול כל מיזם זוכה, בהתאם לתכנית היישום.
8. ליווי מתמשך של המיזם/ים הזוכים במהלך 4 שנים או עד להשלמת התחייבות המיזם להפחתת פליטות של 2400 טון גז”ח.

הבהרות חשובות:
1. ליוזמת האנרגיה הטובה ולחברת HP אינדיגו אין כל זכויות או בעלות של קניין רוחני או מעשי, או זכויות יוצרים על התוכן, השיטות, התשתית או הטכנולוגיה שיפותחו במיזם ובבעלותה רק האשראי הפחמני הנוצר מיישומו.
2. הזוכה במענק מתחייב שלא למכור את האשראי הפחמני המוסכם במידה ויווצר לגורם אחר (מכירה כפולה), או לאפשר לכל בעל עניין אחר לעשות שימוש באשראי הזה (ספירה כפולה)

מסמכים להגשה:
1. טופס הרשמה מלא
2. שרטוטים או הסבר טכנולוגי- במידה ומדובר במיזם טכנולוגי
3. תרשים זרימה המתאר את מהלך הפרויקט
4. תכנית עסקית כללית – במקרה ומדובר במיזם כלכלי
5. מסמכי התאגדות במידה וקיימים
את המסמכים יש להגיש במייל ל- info@goodenergy.org.il עד לתאריך 28.2.20

זו השנה השנייה שאנו מפרסמים את הקול הקורא. להלן רשימת מועמדים מצטיינים שהגישו לנו בקשה לתמיכה ב-2019
• יישום מתקן גזיפיקציה לפסולת חקלאית – הפיכת מפגע סביבתי לאנרגיה מתחדשת
• נטיעת אלפי עצים בשטחים מופרים
• הפיכת פסולת פלסטיק לתחליף דלק (זוכה קול קורא 2019)
• יצור חלבון להזנת אדם מחרקים
• התקנת סולקני CO2 על ארובות מפעלים שאינן תחנות כוח
• מתקן להפיכת פסולת אורגנית מוסדית לחומרי גלם לתעשייה
• קבוצות רכישה ושירות טעינה לרכבים חשמליים
• אפליקציה להסעת המונים בערים
• איסוף עודפי טקסטיל, מוצרי חשמל וריהוט ממוסדות וחברות והשמשה מחדש

לפרטים נוספים צרו איתנו קשר, או כתבו ישירות ל-eyal@goodenergy.org.il.