"סימביוזה תעשייתית" הוא מושג המגיע מתוך התפיסה של כלכלה מעגלית, שהיא תפיסה כלכלית המנסה לפעול להקטנת תביעת הרגל הסביבתית של ענפי הכלכלה (ובעיקר התעשייה) בד בבד עם קידום הכלכלה. תפיסה זו גורסת כי הפגיעה בסביבה מגיעה במקרים רבים לא כהכרח, אלא כבעיה כלכלית הקיימת בתעשייה, לדוגמא יצירת פסולת הנובעת מחוסר יעילות ביצור. בעוד המודל הכלכלי הקלאסי ניתן לתיאור בצורה ליניארית של לקיחה של חומר מוצא, עיבודו למוצר, שימוש וזריקה (take, make, dispose) הכלכלה המעגלית מנסה לסגור את המעגל.

אחד הכלים הבולטים בתחום הכלכלה המעגלית היא הסימביוזה התעשייתית. בסיס הרעיון הוא יצירת שת"פ בין גורמים בתעשייה לשימוש בתוצרי לוואי, פסולות ופליטות של מפעל אחד- כחומרי גלם עבור מפעל אחר. סימביוזה תעשייתית מייצרת פוטנציאל חיסכון אדיר לתעשייה ולמשק ע"י צמצום עלויות טיפול בפסולת וחיסכון בחומרי גלם. בד בבד, היא עוזרת לסביבה ע"י צמצום פסולות, מניעת זיהום וצמצום בצריכת משאבים.

יוזמת האנרגיה הטובה זכתה במכרז של משרד הכלכלה, להפעלת פיילוט של פרויקט סימביוזה תעשייתית במשך שנה אחת, באזור המרכז, תל אביב, ירושלים ויהודה ושומרון. ישנם שלושה זכיינים נוספים הפועלים בצפון, בדרום ובאזור השרון וחיפה.

לגופים המפעילים את הפרויקט שתי מטרות עיקריות:

  1. איסוף מידע ומיפוי של סוג וכמות הפסולות המושלכות כיום על ידי יצרנים שונים במגזר התעשייתי, העסקי והציבורי. מידע זה יקוטלג במאגר מידע ארצי.
  1. ניסיון לאתר "סימביוזות" בין יצרני פסולת לבין צרכני חומרי גלם. הווה אומר- פסולת או תוצר לוואי של יצרן אחד הופכים להיות חומר שימושי ונצרך עבור יצרן או משתמש אחר.

זאת על מנת להפחית את כמות הפסולת הנשלחת להטמנה, ועל מנת לייצר תמריץ כלכלי לשימוש חוזר בפסולת או להגדרתה ושיווקה כחומר גלם.

 

מחויבותנו כמפעילי הפרויקט, היא להציע לעסקים שיסכימו לשתף אותנו במידע על סוגי הפסולות שלהם- יעוץ חינם ללא תשלום, שיעזור להם לנהל טוב יותר את נושא הפסולת בארגון שלהם, לבדוק אפשרות להקטנת עלויות ע"י התייעלות הטיפול בפסולת, ואף ליצירת רווח במכירת הפסולת לגורם אחר.

אנו מזמינים חברות, עסקים ומוסדות להזמין אותנו לפגישת יעוץ ללא תשלום, שבה נערוך מיפוי של סוגי הפסולות המיוצרות במקום, וננסה להציע פתרונות לייעול והגברת החיסכון בעלויות הטיפול בפסולת.

לפרטים נוספים-

הילה שפירא- 054-2048002, hila@goodenergy.org.il