“עץ אחד”- פרויקט נטיעות עצים עירוני בביצוע תלמידי בתי ספר יסודיים
לעצים מעלות סביבתיות רבות, עץ ממוצע מקבע במהלך חייו 750 ק”ג גזי חממה, מוריד את הטמפרטורה בסביבתו, סופג רעשים, מסנן מזהמי אוויר, משמש כבית גידול למגוון מיני צמחים ובע”ח ומוסיף “ירוק לנשמה”.

פרויקט “עץ אחד” מקבע גזי חממה אטמוספריים על ידי נטיעת עצים בערים. שתילים ניטעים בחוות חקלאיות חינוכיות או בבתי הספר ע”י תלמידים. כל תלמיד נוטע שתיל בדלי וממשיך ללוות את גידול העץ ולטפח אותו עד להעברתו לנטיעה בקרקע לאחר כשנה עד שנתיים. העצים מוענקים לרשויות העירוניות לנטיעה במוסדות חינוך, ביערות מאכל, בשדרות עירוניות ובשטחים פתוחים.
“יוזמת האנרגיה הטובה” מאתרת מוסדות מתאימים לנטיעות, מספקת את הציוד הדרוש לגידול השתילים, משנעת את השתילים ומלווה את הפעילות. המוסד המארח מתחייב לטפל בשתילים עד לנטיעת הקבע. תנאים אלה מעלים מאוד את סיכויי השרידות של העץ ואת נטיעתו המוצלחת באדמה. בחירת העצים ופיזורם לנטיעה נעשים בשיתוף הרשות המקומית.

מלבד קיבוע הפחמן אנו מייצרים שטחים ירוקים ברשויות ובערים, מקרבים ילדים לנושאים סביבתיים, מפתחים חשיבה סביבתית, ומאפשרים את הישרדותם של אלפי עצים שסיכוים לשרוד בנטיעה רגילה הם מזעריים.

במהלך השנים בהן פועל הפרויקט גודלו מעל 15,000 עצים בחוות חקלאיות ובתי ספר ברחבי הארץ. רובם הועבר לשתילה ברשויות המארחות וביערות מאכל.

הפרויקט בשיתוף קק”ל ומשרד החקלאות.

Revolution Slider Error: Slider with alias tree not found.

Maybe you mean: 'Good1' or 'generatorGallery' or 'ProjectPageGallery' or 'test2' or 'OneTree' or 'egges' or 'haram' or 'biogaz' or 'sunpower' or 'coldodi' or 'aroma' or 'slider13' or 'slider14' or 'generator-HP' or 'slider15' or 'homeenglish' or 'Generator-Eng' or 'generatorHP-ENG' or 'offgrid' or 'Biochar' or 'makatshemesh' or 'kolkore19'