התקנת מערכות פוטו-וולטאיות (PV) להמרת אור שמש לחשמל על גגות של מוסדות חינוך ומבני ציבור אחרים.

חשמל סולארי נוצר כאשר קרן שמש פוגעת באטום של חומר מוליך למחצה כמו צורן (סיליקון).
אור השמש גורם לתנועת אלקטרונים בין שתי אלקטרודות כאלה – ולהלן זרם חשמל.
אנרגיה סולארית היא נקייה ואינסופית. בגלל היקפי הביקוש בעשור האחרון ועל אף תגליות הגז בים התיכון הרי שחשמל סולארי הוא החשמל הזול ביותר בישראל.
על אף כל אלה, ולמרות שהמדינה קבעה מדיניות של מעבר למקורות אנרגיה מתחדשים, נקיים, ומקומיים הרי שהמעבר מתרחש באיטיות מרגיזה.
קבוצות לחץ שונות בחברות האנרגיה והחשמל השולטות במשק מביאות לשחרור איטי להחריד של מכסות סולאריות (כבר ללא סובסידיות ממשלתיות) – ואלה נחטפות ברגע.
התקנת מערכת סולארית היא השקעה כדאית, אך ליישומה דרוש תקציב להשקעה, שטח גג ראוי ומיקוד כלכלי בנושא.
כפרי נוער, מוסדות רווחה, מתנסים ובתי ספר הם אמנם בעלי גגות מרובים, אך התקציב הדרוש להשקעה ראשונית ובעיקר המיקוד הדרוש ל”תפיסת” מכסות,
לביצוע סקרי התכנות ושוק, ולהשלמת כל השלבים הדרושים עד לאישור המערכת וחיבורה לרשת החשמל – מונעים ממוסדות חברתיים אלה להתקין מערכות סולאריות שעשויות לייצר את רוב או כל החשמל הנצרך בהם.
פרויקט מכת שמש בא לגשר על הפער הזה בדיוק. באמצעות מיקוד סביבתי ורעיוני, ידע מקצועי, וסבסוד כספי, מניעה יוזמת האנרגיה הטובה כפרי נוער ומוסדות ציבוריים אחרים להתחבר למהפכה הסולארית ולייצר לעצמם חסכון כספי עצום, סביבתי וטכנולוגי.
בשנת ההקמה של הפרויקט ב-2018, סייענו לכפרי הנוער “בן שמן” ו” כפר גלים” ולמעון הנגמלים “אילנות”, להתקין בצוותא 1100 קילו-וואט סולארי (1.1 מגה-ואט) על גגותיהם, כולל ליווי מקצועי, שכנוע מקבלי ההחלטות, ומתן הטבה כספית מכובדת.
בשנת 2019, תוקצבו ומותקנים בימים אלו 702 קילו-וואט סולארי שהתחלקו בין כפר הנוער “אילנות” וגגות מבני ציבור במועצה אזורית מטה אשר.