משפחה ממוצעת בת ארבע נפשות משליכה לפח כ 3 ק”ג פסולת אורגנית ליום. (לפי נתוני המשרד להגנ”ס הישראלי הממוצע מייצר כ 1.9 ק”ג פסולת מעורבת ליום ומרכיב הפסולת האורגנית הוא 40%). הפסולת הביתית ובמיוחד המרכיבים האורגנים שבה יוצרים מפגעים סביבתיים רבים: זיהום מים וקרקע, פליטת גזי חממה מהמטמנות ופגיעה בשטחים פתוחים. בנוסף מושקעים משאבים רבים בטיפול ובשינוע הפסולת.
קומפוסטר התרנגולות הוא מתקן זעיר לטיפול בפסולת אורגנית. כל משפחה שמשתתפת בפרויקט מקבלת לול ביתי מאובזר, הבנוי מארגזים תעשייתיים משומשים. התרנגולות שהן אוכלות כל (אומניבוריות), שמחות לקבל את שאריות המזון של המשפחה, ובתמורה מטילות ביצים להנאת בני הבית. הפרויקט מחזיר עטרה ליושנה ומאפשר לגדל תרנגולות לביצים בחצרות הבתים הפרטיים, מחבר את הילדים ובני הבית לטיפול בחיות משק, מחנך להפרדה במקור ולאחריות אישית על הפסולת הביתית.
את הלולים בונים נערים בנגריות לימודיות בבתי ספר לנוער בסיכון והם בנויים מפסולת עץ תעשייתית שגם הטמנתה נמנעת.

להוראות הפעלה וטיפול- לחץ כאן.

 

 

הפרויקט אינו זמין למטרות איזון פחמני