“חראם על הזבל”: הפרדת עודפי מזון מפרויקט ההזנה הלאומי בבתי ספר במגזר הערבי בדרום ובצפון
פרויקט “חראם על הזבל” עוסק בחינוך וביישום של הפרדת עודפי מזון ממפעל ההזנה הלאומי בבתי ספר יסודיים בדואים דרום, ובשימוש בזבל האורגני להזנת חיות משק ומחמד, וליצור קומפוסט.
בתרבות הערבית מושרש עקרון ה”חראם” שמכוון למניעת בזבוז מיותר. עבור בדווים קשישים משולה השלכת עודפי לחם לפגיעה באדמה ובאלהים. גם בתרבות העברית שמור מקום נכבד ל”בל תשחית”.
מפעל ההזנה הלאומי מספק ארוחות מסובסדות לתלמידי בתי הספר היסודיים במסגרת הארכת יום הלימודים בפריפריה. עודפי המזון נזרקים יום-יום בצוותא עם המגש האישי – לפח הפסולת המעורבת בדרכם למטמנה.

פרויקט “חראם על הזבל” מפעיל מערך להפרדת עודפי המזון ב-750 כיתות לימוד בבתי הספר היסודיים בדרום. בכל כיתה מוצב פח יעודי לקליטת העודפים, והילדים לומדים מדוע נכון להפריד פסולת אורגנית ומה ניתן לעשות בה. בבתי הספר היסודיים בעיירות הבדוויות מופעל תורן יומי הלוקח את הפח המלא להזנת חיות משק ומחמד בחצר הבית, ובבתי הספר היסודיים במגזר היהודי מטופלים עודפי המזון באמצעות קומפוסטציה בחצר בית הספר. כל כיתה מפרידה בממוצע 3.5 ק”ג זבל אורגני ביום, והפרויקט כולו מונע שינוע והטמנה של כ-2.5 טון ביום המוחזרים כמזון למעגל החיים.