“איזה זבל”- הפרדה וניצול פסולת תעשייתית מגוונת כמנוע לצמיחת תעסוקה

פרויקט “איזה זבל” עוסק בחינוך וביישום של הפרדת פסולות באזורי תעשייה בשילוב מוגבלי תעסוקה. הטיפול כולל האבסת עדרי צאן משפחתיים, עיכול אנאירובי וייצור ביוגז ומכירת פסולות יבשות למחזור.

מוגבלי תעסוקה ומובטלים קיימים בארצנו מקדמת דנא כי “לא יחדל אביון מקרב הארץ”. רשויות מקומיות משלמות סכומי עתק לקבלני הפסולת, לאתרי ההטמנה ולקרן הניקיון הלאומית

חברת “ארומה ישראל” המאמצת ומממנת את הפרויקט כחלק מאחריותה החברתית מדגימה את השילוב המוצלח בין חינוך עובדים, העסקת מוגבלים וניהול סביבתי של 600 טון פסולת אורגנית/שנה + מגוון פסולות יבשות אחרות.
הפרויקט מרכז מאמצים לשילוב מוגבלי תעסוקה בצוותא עם רתימת הרשויות להשקעת משאבים המבוזבזים על הטמנת פסולת מזהמת – בקהילה ובסביבה.