הפקת פצלי גז ונפט באמצעות סידוק הדראולי (Hydraulic-Fracturing או בשם העממי – Fracking) כבר נוסתה באופן נרחב בארה"ב והיא זו המניעה את ירידת מחירי הנפט בשנים האחרונות. החדרת 596 כימיקלים היוצרים סדרת פיצוצים תת-קרקעיים מזהמת את מקורות המים באופן בלתי הפיך. חגיגת הגז האמריקנית הגדולה כוללת מסע משומן היטב להסתרת והכחשת הנזק הסביבתי העצום של שיטת ההפקה הזו. באירופה בוחנים בשבע עיניים את ההשלכות של הפקה באמצעות פיצוח.

בישראל חברו שני מרכיבים משמחים במיוחד לסיפור הזה: תאגיד אנרגיה חסר תעסוקה בעקבות ביטול מיזם פצלי השמן, וסימני נפט מרוחקים ממקום ישוב וממקורות מים: דרום הגולן. הכנרת, הירמוך והנחלים היורדים אליהם מברכים על מיזם סידוק הקרקע באגני הניקוז שלהם. כידוע נפט אינו מייצר זיהום (ד"ש ממפרץ מקסיקו, מחוף אלאסקה ומקידוחי ראש העין). קידוחי נפט בלתי קונוונציאנאלי בודאי שאינם מזהמים את מי התהום ויעידו על כך מאות אלפי בארות המים שהחלו לבעבע גז ונפט בארה"ב.

וחוץ מזה – מי בכלל צריך את הכנרת הזו ??? סתם שלולית מיותרת !!
סידוק קרקע להפקת נפט בגולן – זו אנרגיה רעה. רעה מאוד. היא רעה לתושבים, למקורות המים, לחקלאות,ולתיירות באזור. היא רעה לתמהיל הדלקים הלאומי, למאזן גזי החממה, ולתוכניות לפיתוח מקורות אנרגיה מתחדשים ונקיים

מאידך – זו אנרגיה טובה מאוד למספר מצומצם של בעלי המניות והשליטה בחברה – חבורת דלפונים ובראשם סגן נשיא ארה"ב לשעבר דיק צ'ייני, איל התקשורת הוארד ג'ונס, ושר האנרגיה הישראלי לשעבר וקבלן הקולות הגדול של מפלגת השלטון אפי איתם.

היוזמה תומכת במאבק התושבים וארגון מגמה ירוקה נגד המועצה האזורית גולן, גופי התכנון וחברת "אפק" באמצעות השתתפות בהפגנות וכנסים, ייעוץ ארגוני והפצת מידע.