שירת העשבים

חקלאות

חקלאות מחדשת

חקלאות מודרנית המבוססת על מיכון, דישון כימי והדברה, פוגעת בפוריות הקרקע וביכולת גידול המזון תוך פליטת גזי חממה. מנגד, החקלאות המחדשת מציעה פתרון ישים לשינוי מהיר ומוכח.

"שירת העשבים" מקדמת את המעבר לחקלאות מחדשת באמצעות יצירת מנגנון מקומי לתמיכה כלכלית בחקלאים ובקרקע שהם מעבדים. התמיכה בחקלאים ובשימור הקרקע החקלאית בישראל מגיעה ממכירת הערך הסביבתי שיוצרים "החקלאים המחדשים" באמצעות חברות הרוצות/צריכות לאזן את פליטת הגז"ח של פעילותן.

"שירת העשבים" פועלת לשיפור פוריות הקרקע באמצעות צמחיית כיסוי, דישון מדויק, הפחתת ריסוסים, תוספת חומר אורגני, שילוב כח ביולוגי (חיידקים ופטריות) – ובעיקר ע"י מניעת פילוח קרקע (שעל שם פעולה זו מכונה החקלאות 'פאלחה'). ממשק חקלאי כזה מאפשר גידול מזון בר-קיימא ומסייע באיזון ההפרה האקלימית שיצרנו – שמושפעת גם משיטות החקלאות המודרנית

לפרטים נוספים: טליה ישוב Talia@goodenergy.org.il

שיתוף: