שירת הים

שיקום ימי

חידוש כמות ומגוון היצורים הימיים בים התיכון וחיזוק המערכת האקולוגית

"שירת הים" עוסק בהוספת בתי גידול מלאכותיים על מבני תשתית קיימים בים, בהצבת מכשולים לדיג מכמורות האסור עפ"י חוק ובהגברת הפעילות הקיימת למניעת זיהום הים והחוף באמצעים של חינוך והסברה, אכיפה וניקיון בפועל. הפרויקט מייצר רשת מדעית ושת"פ בין בעלי עניין ליישום שיטות שונות לריפוי הים מהפעילות האנושית האינטנסיבית. בשלב זה אנחנו עוסקים במחקר מקדים ובייצור מפת דרכים מעשית ורגולטורית להשגת המטרות – יותר מגוון ביולוגי, יותר יצורים חיים במזרח הים התיכון.

לפרטים נוספים: איל ביגר eyal@goodenergy.org.il

שיתוף: