איזה זבל

פסולת

הפרדת פסולת אורגנית תעשייתית להזנת בעלי-חיים

פרויקט “איזה זבל” מבקש להחליף את צורת המחשבה המיושנת הקיימת במודלים של ניהול פסולת תעשייתית. כיום במסגרתו, הפסולת האורגנית במפעל הייצור של 'ארומה' מועברת להזנה של עדר בקר במרעה חופשי. בשופרסל הוד השרון מופרדת הפסולת האורגנית ומועברת להזנה של עדר כבשים.

לפרטים נוספים: יפעת בונה info@goodenergy.org.il

שיתוף: