הצלו

קירור והצללה

תוכנית מעשית לקירור והצללה של המרחב העירוני

"הצללה טקטית" הוא פרויקט ייחודי שמכוון לייצור תוכנית עבודה מעשית עבור כל הערים והרשויות בישראל. העובדה שעץ ורשת צל מצלים וממתנים את עליית הטמפרטורה בסביבתם ידועה וברורה – אך שימוש מושכל ומתוכנן המבוסס על הפחתת חום בפועל דורש תכנון, ניסוי ובחינת תוצאות. "הצללה טקטית" מפעיל ארבע תכניות ניסוי מעשיות בערים שונות. בכל פיילוט, נבדקים פתרונות טבעיים ומלאכותיים ונבחנים ביצועיהם ויכולתם להפחית חימום מקומי.

לפרטים נוספים: דניאל כץ daniel@goodenergy.org.il

שיתוף: