Home » טיפול בפסולת

Home » טיפול בפסולת

הפרדת פסולת אורגנית במקור על ידי תושבים והפיכתה לקומפוסט איכותי

Read more

פחם לעם

הפיכת פסולת עץ לביו-פחם (Biochar) ולשילובו כתוסף קרקע.

Read more

הפרדת עודפי מזון מפרויקט ההזנה הלאומי בבתי ספר במגזר הערבי בדרום ובצפון

Read more

ייצור ביצי חופש מפסולת אורגנית מופרדת בכפרי נוער תוך טיפול ב-100 טון פסולת אורגנית בשנה באמצעות תרנגולות חופש. חניכי כפר הנוער “עיינות” מפרידים זבל אורגני בחדר-האוכל, ומזינים בו תרנגולות המטילות ביצי חופש

Read more

איזה זבל

הפרדה וניצול פסולת תעשייתית מגוונת כמנוע לצמיחת תעסוקה

Read more