fbpx

Home » הפרויקטים שלנו

Home » הפרויקטים שלנו

הפרדת פסולת אורגנית במקור על ידי תושבים והפיכתה לקומפוסט איכותי

Read more

יער האקלים הוא פרויקט שמטרתו נטיעת כמות משמעותית של עצים בשטחים שוליים בערים וישובים, בצורה מושכלת, אקולוגית ומתוך חשיבה ארוכת טווח, כחלק מההתמודדות עם משבר האקלים והגברת הצפיפות העירונית בישראל. נטיעת עץ היא פעולה פשוטה יחסית שכל אדם יכול לעשות באופן אקטיבי או לחילופין – לתמוך בביצועה המעשי. לתפיסתנו לנטיעת עצים וליווי צמיחתם יש משמעות …

Read more

פרויקט של משרד הכלכלה, לצמצום כמות הפסולת התעשייתית המושלכת להטמנה, ולהגדלת החיסכון הכלכלי בעלויות הטיפול בפסולת למפעלים, עסקים ומוסדות.

Read more

מכת שמש

התקנת מערכות פוטו-וולטאיות (PV) להמרת אור שמש לחשמל על גגות של מוסדות חינוך ומבני ציבור אחרים. חשמל סולארי נוצר כאשר קרן שמש פוגעת באטום של חומר מוליך למחצה כמו צורן (סיליקון). אור השמש גורם לתנועת אלקטרונים בין שתי אלקטרודות כאלה – ולהלן זרם חשמל. אנרגיה סולארית היא נקייה ואינסופית. בגלל היקפי הביקוש בעשור האחרון ועל …

Read more

פחם לעם

הפיכת פסולת עץ לביו-פחם (Biochar) ולשילובו כתוסף קרקע.

Read more

קומפוסטר התרנגולות הוא מתקן זעיר לטיפול בפסולת אורגנית משפחתית הבנוי עץ תעשייתי ממוחזר.

Read more

הפרדת עודפי מזון מפרויקט ההזנה הלאומי בבתי ספר במגזר הערבי בדרום ובצפון

Read more

ייצור ביצי חופש מפסולת אורגנית מופרדת בכפרי נוער תוך טיפול ב-100 טון פסולת אורגנית בשנה באמצעות תרנגולות חופש. חניכי כפר הנוער “עיינות” מפרידים זבל אורגני בחדר-האוכל, ומזינים בו תרנגולות המטילות ביצי חופש

Read more

עץ אחד

פרויקט “עץ אחד” מסייע להפחתת גזי חממה על ידי נטיעת עצים בערים. גידול העצים נעשה על ידי תלמידי בתי ספר בחוות חקלאיות של משרד החינוך או בבתי הספר עצמם. כל תלמיד נוטע שתיל בדלי. התלמידים ממשיכים ללוות את גידול העץ ולטפח אותו עד להעברתו לנטיעה בקרקע לאחר כשנה עד שנתיים. העצים מוענקים לרשויות העירוניות לנטיעה במוסדות חינוך, ביערות מאכל, בשדרות עירוניות ובשטחים פתוחים.

Read more

איזה זבל

הפרדה וניצול פסולת תעשייתית מגוונת כמנוע לצמיחת תעסוקה

Read more
Page 1 of 2 12