Home » פרויקטים מהעבר

Home » פרויקטים מהעבר

קומפוסטר התרנגולות הוא מתקן זעיר לטיפול בפסולת אורגנית משפחתית הבנוי עץ תעשייתי ממוחזר.

Read more

עץ אחד

פרויקט “עץ אחד” מסייע להפחתת גזי חממה על ידי נטיעת עצים בערים. גידול העצים נעשה על ידי תלמידי בתי ספר בחוות חקלאיות של משרד החינוך או בבתי הספר עצמם. כל תלמיד נוטע שתיל בדלי. התלמידים ממשיכים ללוות את גידול העץ ולטפח אותו עד להעברתו לנטיעה בקרקע לאחר כשנה עד שנתיים. העצים מוענקים לרשויות העירוניות לנטיעה במוסדות חינוך, ביערות מאכל, בשדרות עירוניות ובשטחים פתוחים.

Read more

כוח השמש

  מערכות אנרגיה מתחדשת להפעלת ציוד רפואי מציל חיים לילדים נזקקים בכפרים הבדווים הלא מוכרים בישראל חיים כ-70,000 בני אדם ללא חיבור לרשת החשמל. התושבים מפעילים דיזל-גנרטורים מיושנים המזהמים את האוויר ואת האדמה המקיפה אותם. עלות החשמל המיוצר בגנרטור משפחתי גבוהה פי עשרה מחשמל רשת. לכן מופעלים הגנרטורים מרדת החשכה ועד לשעת השינה – כ-6 …

Read more