Home » נטיעת עצים

Home » נטיעת עצים

יער האקלים הוא פרויקט שמטרתו נטיעת כמות משמעותית של עצים בשטחים שוליים בערים וישובים, בצורה מושכלת, אקולוגית ומתוך חשיבה ארוכת טווח, כחלק מההתמודדות עם משבר האקלים והגברת הצפיפות העירונית בישראל. נטיעת עץ היא פעולה פשוטה יחסית שכל אדם יכול לעשות באופן אקטיבי או לחילופין – לתמוך בביצועה המעשי. לתפיסתנו לנטיעת עצים וליווי צמיחתם יש משמעות …

Read more