fbpx

Home » ההתנגדות לאנרגיה רעה

Home » ההתנגדות לאנרגיה רעה

מיזם פצלי השמן שתוכנן בשפלת יהודה, צפוי היה לגרום לנזקים בלתי הפיכים לאזור הייחודי מבחינה אקולוגית ובעל חשיבות היסטורית וארכיאולוגית רבה. המיזם היה אמור להפוך את חבל הארץ הירוק והפתוח שבו אנחנו חיים ופועלים, לאזור תעשייתי פטרו-כימי. פרויקט “דוד וגולית” מסמל את המאבק של האזרחים הקטנים בחברת הענק IEI, בעלת המשאבים הרבים והקשרים ההדוקים במסדרונות …

Read more