סיפור פצלי השמן

ההתנגדות לאנרגיה רעה - דוד וגולית בעמק האלה

מיזם פצלי השמן שתוכנן בשפלת יהודה, צפוי היה לגרום לנזקים בלתי הפיכים לאזור הייחודי מבחינה אקולוגית ובעל חשיבות היסטורית וארכיאולוגית רבה. חברת IEI האמריקנית קיבלה רישיון לחיפוש, והחלה בנסיונות להפקת נפט מפצלי שמן בשפלת יהודה על שטח של 238,000 דונם. המיזם עמד להפוך את חבל הארץ הירוק והפתוח שבו אנחנו חיים ופועלים, לאזור תעשייתי פטרו-כימי.
פרויקט “דוד וגולית” מסמל את המאבק של האזרחים הקטנים בחברת הענק בעלת המשאבים הרבים והקשרים ההדוקים במסדרונות ההון והשלטון. השם סמלי שבעתיים מאחר והפיילוט העולמי להפקת נפט מפצלי שמן, אמור היה לקום בעמק האלה, ממש במקום בו נערך הקרב ההיסטורי בין דוד וגולית.

"יוזמת האנרגיה הטובה" שמקום מושבה בעמק האלה עוסקת בהטמעת טכנולוגיות נאותות לייצור וצריכת אנרגיה נקייה ומתחדשת. חברי היוזמה נאבקו בזוועה הצפויה כתושבים מן המניין במסגרת מטה המאבק “בשביל עדולם”. לאחר שלוש שנים בהן פעל המטה לגיוס תמיכה ושותפים, נטלה יוזמת האנרגיה הטובה על עצמה את ריכוז הפעילות במאבק מקרב תושבי האזור, ארגוני הסביבה, התקשורת, נציגי הכנסת ומשרדי הממשלה וגופי מחקר ומדע בלתי תלויים.פעלנו באופן רציף ועיקש כדי לתאם בין כל הארגונים השותפים, לרכז את פעילות הועדות השונות, להפיק שלל אירועים ציבוריים להגברת המודעות לנושא פצלי השמן ולגייס עוד ועוד תושבים ובעלי ברית להתנגדות. התרוצצנו על הרכסים ותלינו שלטי-ענק, יצרנו והפצנו סרט ילדים (ראה קישור), תפעלנו עמדות החתמה על עצומות והתנגדויות, הפקנו אירועים קהילתיים, נתנו הרצאות והדרכות, הובלנו הפגנות והשתתפנו בישיבות עם ועדות התכנון והועדות הפרלמנטריות, נפגשנו עם שרים, חברי כנסת ועיתונאים, וגייסנו ואיחדנו את תמיכת ראשי שלוש המועצות האזוריות שבשטחן היה אמור המיזם להתממש.

ביצענו מחאה לא אלימה במגוון מקומות בהם ביקשה חברת IEI לסנוור את עיני הציבור. גורשנו בכוח מאולמות ועידת האנרגיה, וממספר מפגשים ציבוריים של שר האנרגיה לשעבר עוזי לנדאו שקידם את המיזם. ריססנו כתובות מחאה על קירות של משרדים רלוונטים, הופענו למפגשים ציבוריים של IEI מחופשים לאילי נפט בגיחוך מוגזם. יחד עם חברינו ושכנינו תושבי האזור ושותפינו היקרים מגרינפיס, מגמה ירוקה, החברה להגנת הטבע, קק”ל, ורט”ג (רשות ממשלתית ששכנענו להתגייס למאבק !!!) הובלנו מאבק ציבורי לתפארת.
ביום 3 בספטמבר 2014 הופענו לישיבה המכרעת של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים עם אוטובוסים מלאים בציבור המתנגד למיזם פצלי השמן. למרות לחצים כבדים ממשרדי ראש הממשלה והאנרגיה ואל מול נוכחות כוחנית מופגנת של בא כוחו של רה”מ – הצביעו 13 מתוך 14 חברי הועדה נגד המיזם החולני הזה.
לעת עתה ניצל השטח הפתוח שבין בית שמש לקריית גת מהפיכתו לאזור תעשייה פטרו-כימי.
לעת עתה…..