logo

מחשבון הפחמן

כמה גזי חממה נפלטים כתוצאה מטיסתך?

    פלטת גזי החממה כתוצאה מטיסתך הינה:

    278 ק"ג

    כמות זהה של גזי חממה נפלטת מנסיעה של 16 ק"מ ברכב פרטי!

    מעוניינים לאזן את פלטות גזי החממה מהטיסה שלכם?

    באמצעות השקעה בפרויקטים שלנו ניתן "לאזן" או לקזז את פלטות גזי החממה מהטיסה