logo

מחשבון הפחמן

כמה גזי חממה נפלטים כתוצאה מטיסתך?

    פלטת גזי החממה כתוצאה מטיסתך הינה:

    278 ק"ג

    כמות זהה של גזי חממה נפלטת מנסיעה של 16 ק"מ ברכב פרטי!

    מעוניינים לאזן את פלטות גזי החממה מהטיסה שלכם?

    באמצעות השקעה בפרויקטים שלנו ניתן "לאזן" או לקזז את פלטות גזי החממה מהטיסה

    מעוניין לאזן פחמנית את טיסתך?

    כתבו לנו במייל לכתובת info@goodenergy.org.il
    או בטלפון 077-5112299 איך תרצו לאזן את טיסתכם
    ונשלח לכם תעודת איזון פחמני.

    להלן פרטי חשבון הבנק שלנו:
    יוזמת האנרגיה הטובה
    בנק לאומי, סניף 916
    ח-ן 7092039
    תודה רבה