פוסטים נבחרים

Home » פוסטים נבחרים

הגנרטור האנושי מדליק כל אירוע בירוק   כחלק ממאמצינו להעלאת המודעות הציבורית לתופעת שינויי האקלים והדרכים המגוונות להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים (שאינם יוצרים זיהום אוויר או גורמים להתגברות אפקט החממה) אנו מציעים להשכרה את "הגנרטור האנושי". "הגנרטור האנושי" הוא תחנת כח ניידת לייצור חשמל נקי באמצעות דיווש אופניים. באמצעות החשמל המיוצר ניתן להפעיל כמעט כל …

Read more