איזון פחמני

גזי חממה

גזי חממה (גז"ח) הם גזים אטמוספריים היוצרים שכבה שמונעת מחום כדור הארץ להתנדף ביעילות אל החלל החיצון. גז"ח יוצרים את אפקט החממה הטבעי והמופלא המאפשר חיים על-פני הכוכב. ככל ששכבה זו עבה וצפופה יותר, כדור הארץ חם יותר, ומתרבות התופעות של אי-יציבות אקלימית. הגז”ח המרכזיים הם פחמן דו-חמצני (CO2) אדי מים, מתאן (4CH) וחמצן דו-חנקני (N2O). מאז המהפכה התעשייתית עלתה פליטת גז”ח בשיעור עצום. ריכוזם הגבוה באטמוספירה, והשינויים האקלימיים הנוצרים בגינם משפיעים על תהליכים ביולוגיים ופיסיקליים בכל העולם.

איך הם נוצרים

הפעילות האנושית הגורמת לפליטת גז”ח עודפת קשורה ברובה להפיכת מרבצי פחמן (גז, נפט ופחם) לאנרגיה זמינה. ייצור חשמל, הנעת כלי תחבורה, חקלאות מודרנית והמערך התעשייתי המגוון משחררים פחמן אגור לשימוש זמין וקצר מועד – ומשם לאטמוספירה. הטמנת פסולת אורגנית והפיכתה למתאן, דישון כימי וגידול בע"ח בחקלאות הן פעולות מרכזיות נוספות התורמות להפרת האיזון האקלימי.

ניתן לצמצם את ההפרה האקלימית האנושית בשני אופנים: צמצום פליטה במקור, וקיבוע פחמני.

עלינו לצמצם הפקה של מקורות אנרגיה מחצביים, לחדול מכריתת יערות, להימנע מהטמנת פסולת ולבצע מהפכה חקלאית נוספת באופן שבו אנו מגדלים מזון.

קיבוע פחמני המסלק עודפי גז”ח מתבצע דרך נטיעת עצים,  ודרך לכידת פחמן אטמוספרי בקרקע חקלאית, במכרות ריקים או בפלסטיק קשיח.

איזון פחמני

איזון פחמני Carbon Offsetting  הוא מנגנון עולמי לצמצום פליטות גז”ח במקור או לקיבועם מהאוויר. גוף או ישות שמחויב לרף פליטות מסוים, נדרש לצמצם את הפליטות שהוא אחראי להן באופן ישיר ו/או לאזן את הפליטה העודפת באמצעות הפחתה בפליטות גז”ח של גוף או ישות אחרת. למשל, על ידי מימון פרויקט להתייעלות אנרגטית, לטיפול מקיים בפסולת או לנטיעת עצים.

בהסכם פריז 2015 התחייבו כל מדינות העולם לרף מסוים של פליטות גז”ח, ובהתאם לכך אמורות הממשלות להגביל את פליטת הגז”ח הציבוריות והמסחריות בתחומן. במקביל, חברות רבות, עסקים, רשויות ואנשים פרטיים בוחרים לאזן את פליטת גז"ח באופן וולנטרי מתוך מחוייבות מעשית לשמירה על הסביבה, ולשם הכנה לקראת רגולציה שתחייב את החברות לצמצם את השפעתן הסביבתית.
תנאי הכרחי לאיזון פחמני הוא שהפעולה המצמצמת פליטה של גז”ח תהיה תוספתית. פעולה תוספתית היא פעולה שלא הייתה מתבצעת בתרחיש “עסקים כרגיל”, וזהו אחד מהעקרונות המנחים שלנו בעיצוב הפרויקטים.

הגיע הזמן לאזן

יוזמת האנרגיה הטובה מפעילה פרויקטים לאיזון פחמני שלא היו מתרחשים ללא הסבסוד שמעניק האשראי הפחמני וללא הדחיפה הרעיונית, הטכנולוגית ו/או האדמיניסטרטיבית במסגרת הפרויקט.

  • להכרת מבחר הפרויקטים שבאמצעותם ניתן לבצע איזון פחמני, לחצו כאן
  • לפרטים ובירורים על איזון פחמני, צרו איתנו קשר כאן או בטלפון 077-5112299, או במייל info@goodenergy.org.il