המגזר העסקי

כלכלת מעבר

השינוי הסביבתי והתיקון האקלימי יכולים להתרחש רק באמצעות שינוי השיטה הכלכלית שעל פיה פועלות חברות מסחריות. המגזר הפרטי אחראי לרוב הנזק הסביבתי ולפליטת גזי החממה. עם זאת, הוא פועל עבור כלל בני האדם, ומספק גם את רוב מקומות העבודה, וגם את המשאבים למימון המגזר הציבורי.

השינוי במודעות הציבורית, והתקדמות רגולטורית שחלו בשנים האחרונות הם חלקים משלימים – אבל את השינוי בפועל מבצעים במגזר הפרטי – בתכנון, בייצור, בשרשראות האספקה, ובפיננסים.

איזון פחמני הוא שלב ראשוני ופחות משמעותי משינוי שיטתי בחברה מסחרית. לאט לאט אך באופן רציף ומתגבר מבינים בעלי ומנהלי החברות העסקיות שעסקים וסביבה יכולים להתקיים זה לצד זה.

אנחנו נמצאים בזמן כלכלת המעבר, ואנחנו מאמינים שבעשורים הקרובים יפנו יותר ויותר חברות משאבים מתוך רווחיהם לשיקום סביבתי. חברות "ירוקות" פרצו את הדרך, וחברות מזהמות יותר יבואו אחריהן.

רק ככה נצליח לייצר שינוי!

שירותים ומוצרים

אשראי פחמני - Carbon Credit

חישוב פליטות גזי חממה מפעילות שוטפת או מאירוע בודד – ואיזונם באמצעות הפרויקטים שלנו.

הרצאות האנרגיה הטובה

הרצאות מקצועיות שמעוררות מודעות והשראה לפעולות סביבתיות.

ההרצאות עוסקות בשלל נושאים הנוגעים לשינויי האקלים, אנרגיה, פסולת, חקלאות, שימור ושיקום סביבתי. ניתנות בעברית ובאנגלית, בכל מקום בארץ.

מעורבות עובדים - נטיעת עצים

שילוב עובדים באירועי נטיעות ציבוריים מחוץ לתחומי החברה – השתתפות מעשית במבצע הייעור העירוני של "יער האקלים".

סקר פסולת, הקמה ותפעול של מערך להפרדת פסולת במקור

לימוד, דיגום, שקילה והפרדה במקור של סוגי הפסולות הנוצרות. הסקרים כוללים אפיון של כמות הפסולת ואיכותה. בתום הסקר ובהתאם להחלטת החברה אנו מתכננים ומפעילים מערך להפרדת פסולת כולל פתרון קצה.

חבורת הזבל - פורום סביבתי

פורום "חבורת הזבל" הוא פלטפורמה להעצמה של מנהלי קיימות במגזר העסקי. הפורום מקיים מפגשי העשרה, התייעצות, התמקצעות ולמידת עמיתים המייצרים מערכת של קשרים ושיתופי פעולה. 

-צרו קשר להצטרפות-

מעורבות עובדים - נטיעת פעוטון

הקמת פעוטון עצים אצלכם במבואה, על הגג או בחניון – אירוע המשלב עובדים בעשייה אמיתית. בתום תקופת הגדילה בפעוטון מועברים העצים לשתילת קבע בשילוב עובדי החברה.