ועד מנהל

גוף המנהל והמבקר באופן שוטף את פעילות היוזמה באופן התנדבותי – כמתחייב בחוק העמותות

 

חברי הועד:

 

  • יושבת ראש הועד- טל בשן
  • ועדת ביקורת – דני גולדברג, שי אוחנה
  • חברי הועד – רמון וולמן, טל בשן
  • חברים – תום ברכר, הדס תדמור, איל ביגר