_HomePage

Home » » _HomePage

מי אנחנו

יוזמת האנרגיה הטובה (ע"ר) היא מיזם חברתי ייחודי לשינוי אקלים, הפועל לצמצום פליטות גזי חממה. היוזמה מפתחת פרויקטים ייחודיים בסדרי גודל קטנים ובינוניים, בעלי יתרונות חברתיים – סביבתיים, המשלבים אקולוגיה מעשית, חינוך והסברה. הפעילות מתקיימת במוסדות חינוך, ביישובי פריפריה, בעיירות וערים בשיתוף עם עיריות ומועצות, ארגונים ללא כוונת רווח, מפעלים ועסקים. אנחנו פועלים להגדלת התעסוקה מקומית, להפחתת צריכה של אנרגיה מזהמת ולהפחתת הטמנת פסולת אורגנית.

מה אנחנו עושים

היוזמה מפעילה את "קרקס האנרגיה הטובה" להדגמה של אנרגיה מתחדשת. מתקן דיווש חווייתי שמדגים יצירת חשמל מכוח אנושי. בעזרת החשמל ניתן לייצר שייק פירות, להפעיל מוסיקה או כל מכשיר חשמלי בהספק מתאים.

איזון פחמני

מכן תוכלו לבחור לבצע איזון פחמני – הפחתה בפועל של אותה כמות גזי חממה ע"י פרויקט חברתי-סביבתי

יוזמת האנרגיה הטובה – GoodEnergy - עמותה המספקת אשראי פחמני חברתי (Social Carbon Credit): שירות לצמצום פליטת גזי חממה של הלקוח עם ערך חברתי מוסף