Portfolio 2 column Masonry

Home » » Portfolio 2 column Masonry

סימבה קומפוסט
הפרויקטים שלנו, טיפול בפסולת
הפרדת פסולת אורגנית במקור על ידי תושבים והפיכתה לקומפוסט איכותי
יער האקלים
הפרויקטים שלנו, נטיעת עצים
יער האקלים הוא פרויקט שמטרתו נטיעת כמות משמעותית של עצים בשטחים שוליים בערים וישובים, בצורה מושכלת, אקולוגית ומתוך חשיבה ארוכת טווח, כחלק מההתמודדות עם משבר האקלים והגברת הצפיפות העירונית בישראל. נטיעת עץ היא פעולה...
סימביוזה תעשייתית
הפרויקטים שלנו, כלכלה מעגלית
פרויקט של משרד הכלכלה, לצמצום כמות הפסולת התעשייתית המושלכת להטמנה, ולהגדלת החיסכון הכלכלי בעלויות הטיפול בפסולת למפעלים, עסקים ומוסדות.
מכת שמש
אנרגיות מתחדשות, הפרויקטים שלנו
התקנת מערכות פוטו-וולטאיות (PV) להמרת אור שמש לחשמל על גגות של מוסדות חינוך ומבני ציבור אחרים. חשמל סולארי נוצר כאשר קרן שמש פוגעת באטום של חומר מוליך למחצה כמו צורן (סיליקון). אור השמש גורם...
פחם לעם
הפרויקטים שלנו, טיפול בפסולת
הפיכת פסולת עץ לביו-פחם (Biochar) ולשילובו כתוסף קרקע.
עוף Grid – קומפוסטר תרנגולות
פרויקטים מהעבר
קומפוסטר התרנגולות הוא מתקן זעיר לטיפול בפסולת אורגנית משפחתית הבנוי עץ תעשייתי ממוחזר.
חראם על הזבל
הפרויקטים שלנו, טיפול בפסולת
הפרדת עודפי מזון מפרויקט ההזנה הלאומי בבתי ספר במגזר הערבי בדרום ובצפון
טיפול במקור
הפרויקטים שלנו, טיפול בפסולת
ייצור ביצי חופש מפסולת אורגנית מופרדת בכפרי נוער תוך טיפול ב-100 טון פסולת אורגנית בשנה באמצעות תרנגולות חופש. חניכי כפר הנוער "עיינות" מפרידים זבל אורגני בחדר-האוכל, ומזינים בו תרנגולות המטילות ביצי חופש
Page 1 of 2 12