Portfolio 2 column – All

Home » » Portfolio 2 column – All

סימבה קומפוסט
הפרדת פסולת אורגנית במקור על ידי תושבים והפיכתה לקומפוסט איכותי
יער האקלים
יער האקלים הוא פרויקט שמטרתו נטיעת כמות משמעותית של עצים בשטחים שוליים בערים וישובים, בצורה מושכלת, אקולוגית ומתוך חשיבה ארוכת טווח, כחלק מההתמודדות עם משבר האקלים והגברת הצפיפות העירונית בישראל. נטיעת עץ היא פעולה...
סימביוזה תעשייתית
פרויקט של משרד הכלכלה, לצמצום כמות הפסולת התעשייתית המושלכת להטמנה, ולהגדלת החיסכון הכלכלי בעלויות הטיפול בפסולת למפעלים, עסקים ומוסדות.
מכת שמש
התקנת מערכות פוטו-וולטאיות (PV) להמרת אור שמש לחשמל על גגות של מוסדות חינוך ומבני ציבור אחרים. חשמל סולארי נוצר כאשר קרן שמש פוגעת באטום של חומר מוליך למחצה כמו צורן (סיליקון). אור השמש גורם...
פחם לעם
הפיכת פסולת עץ לביו-פחם (Biochar) ולשילובו כתוסף קרקע.
עוף Grid – קומפוסטר תרנגולות
קומפוסטר התרנגולות הוא מתקן זעיר לטיפול בפסולת אורגנית משפחתית הבנוי עץ תעשייתי ממוחזר.
Page 1 of 3 123