_dev

Home » » _dev

סימבה קומפוסט
הפרדת פסולת אורגנית במקור על ידי תושבים והפיכתה לקומפוסט איכותי
יער האקלים
יער האקלים הוא פרויקט שמטרתו נטיעת כמות משמעותית של עצים בשטחים שוליים בערים וישובים, בצורה מושכלת, אקולוגית ומתוך חשיבה...
סימביוזה תעשייתית
פרויקט של משרד הכלכלה, לצמצום כמות הפסולת התעשייתית המושלכת להטמנה, ולהגדלת החיסכון הכלכלי בעלויות הטיפול בפסולת למפעלים, עסקים ומוסדות.
מכת שמש
התקנת מערכות פוטו-וולטאיות (PV) להמרת אור שמש לחשמל על גגות של מוסדות חינוך ומבני ציבור אחרים. חשמל סולארי נוצר...
פחם לעם
הפיכת פסולת עץ לביו-פחם (Biochar) ולשילובו כתוסף קרקע.
עוף Grid – קומפוסטר תרנגולות
קומפוסטר התרנגולות הוא מתקן זעיר לטיפול בפסולת אורגנית משפחתית הבנוי עץ תעשייתי ממוחזר.
חראם על הזבל
הפרדת עודפי מזון מפרויקט ההזנה הלאומי בבתי ספר במגזר הערבי בדרום ובצפון
טיפול במקור
ייצור ביצי חופש מפסולת אורגנית מופרדת בכפרי נוער תוך טיפול ב-100 טון פסולת אורגנית בשנה באמצעות תרנגולות חופש. חניכי...
עץ אחד
פרויקט "עץ אחד" מסייע להפחתת גזי חממה על ידי נטיעת עצים בערים. גידול העצים נעשה על ידי תלמידי בתי...
איזה זבל
הפרדה וניצול פסולת תעשייתית מגוונת כמנוע לצמיחת תעסוקה
דוד וגולית: הובלת קואליציית ארגוני הסביבה במאבק פצלי השמן
מיזם פצלי השמן שתוכנן בשפלת יהודה, צפוי היה לגרום לנזקים בלתי הפיכים לאזור הייחודי מבחינה אקולוגית ובעל חשיבות היסטורית...
כוח השמש
  מערכות אנרגיה מתחדשת להפעלת ציוד רפואי מציל חיים לילדים נזקקים בכפרים הבדווים הלא מוכרים בישראל חיים כ-70,000 בני...
Page 1 of 2 12
Alt text
Alt text
Alt text