fbpx

ההתנגדות לאנרגיה רעה

Home » ההתנגדות לאנרגיה רעה

שימוש באנרגיה המופקת מנפט, פחם וגז טבעי הצעיד את האנושות מחד לצמיחה כלכלית וטכנולוגיות חסרת תקדים, ומאידך אל פי תהום הכוללת זיהום סביבתי, שינוי אקלים, מלחמות ותלות חברתית.

שרשרת אספקת האנרגיה העולמית נגועה בכוחניות, שחיתות וניצול אנושי וסביבתי נרחבים. לכמות הכסף והכוח הקשורים לתעשיית האנרגיה בעולם אין אח ורע. הקשר בין אספקת אנרגיה לבין שתי מלחמות המפרץ האחרונות, להתעצמות האיסלאם ולאיזון הלא-יציב בין רוסיה למערב אירופה ברור ונפיץ במיוחד. אצלנו מדגימים פרשת השחיתות בחברת החשמל וב- Siemens, המאבק החברתי והפוליטי סביב מתווה הגז והחיפושים ההזויים אחרי מקורות נפט בלתי-קונוונציונאלי צדדים נוספים של אותה הבעייה: ההתמכרות האנושית לאנרגיה מחצבית.

בהסכם פריז 2015 נקבע למעשה שתם עידן הפחם והנפט. זה יבוא בהדרגה, ויתקל בהתנגדות עצומה מבעלי האינטרסים – אך סוף עידן האנרגיה המחצבית בוא יבוא. ברור שלא נוכל לנצל יותר מחצי מאגרי האנרגיה המוכרים מבלי לפגוע ביציבות האקלימית, וברור עוד יותר שחיפוש מאגרים חדשים והפקת מחצבי אנרגיה בשיטות שפגיעתן רעה במיוחד צריך להפסק.

דוד וגולית: הובלת קואליציית ארגוני הסביבה במאבק פצלי השמן
מיזם פצלי השמן שתוכנן בשפלת יהודה, צפוי היה לגרום לנזקים בלתי הפיכים לאזור הייחודי מבחינה אקולוגית ובעל חשיבות היסטורית וארכיאולוגית רבה. המיזם היה אמור להפוך...