אוגוסט 5, 2015 צוות אין תגובות
איליוזם ומקים "יוזמת האנרגיה הטובה", יועץ לאיכות הסביבה בתעשייה ובשלטון המקומי וחלוץ הביודיזל – הדלק האקולוגי משמן צמחי בישראל. מנהל את הפרויקטים המעשיים להפחתת גזי החממה. מוסמך בהצטיינות בביולוגיה חקלאית מטעם הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ובוגר מחזור ה' של תוכנית "עמיתי הסביבה" של מרכז השל. נשוי ואב לשני תאומים, וחי במושב אביעזר שביהודה.
Written by goodAdmin