גזי חממה

הסיפור של איזון פחמני מתחיל בגזי החממה (גז”ח). אלו הם גזים אטמוספריים היוצרים שכבה שמונעת מחום כדור הארץ להתנדף ביעילות אל החלל המקיף והקר שמסביב. גזי החממה יוצרים את אפקט החממה הטבעי והמופלא המאפשר חיים על-פני הכוכב. ככל ששכבה זו עבה וצפופה יותר, כדור הארץ חם יותר, ומתרבות התופעות של אי-יציבות אקלימית. הגז”ח המרכזיים הם פחמן דו-חמצני (CO2), אדי מים, מתאן (4(CH וחמצן דו-חנקני. מאז המהפכה התעשייתית עלתה פליטת גז”ח בשיעור עצום. ריכוזם הגבוה באטמוספירה, והשינויים האקלימיים הנוצרים בגינם משפיעים על תהליכים ביולוגיים ופיסיקליים בכל העולם.

איך הם נוצרים?

הפעילות האנושית הגורמת לפליטת גז”ח עודפת קשורה ברובה להפיכת מרבצי פחמן (גז, נפט ופחם) לאנרגיה זמינה. ייצור חשמל, הנעת כלי תחבורה, חקלאות מודרנית והמערך התעשייתי המגוון משחררים פחמן אגור לשימוש זמין וקצר מועד – ומשם לאטמוספירה. הטמנת פסולת אורגנית והפיכתה למתאן, ודישון כימי בחקלאות הן פעולות אנושיות נוספות התורמות לעליית ריכוז גז”ח. תעשיית גידול חיות משק ושימוש בתוצרים נחשבת לתעשייה המזהמת ביותר מבחינת פליטת גז”ח.
ניתן לצמצם את ההשפעה האנושית המזיקה על מאזן גזי החממה העולמי בשני אופנים: צמצום פליטה במקור, וקיבוע פחמני. צמצום הפליטה במקור נוצר מהפחתת הפעילות האנושית התורמת גז”ח לאטמוספרה. הדרכים להפחתת פליטה במקור כוללים מניעת הפקה של מקורות אנרגיה מחצביים, צמצום השימוש באנרגיה מחצבית, צמצום כריתת יערות ומניעת הטמנת פסולת. קיבוע פחמני מסייע לסילוק עודפי גז”ח מהאטמוספרה ע”י נטיעת עצים חדשים, או ע”י לכידת פחמן אטמוספרי במכרות ריקים או בפלסטיק קשיח, וכן ע”י ייצור פחם מחומר מעוצה והטמנתו מחדש בקרקע.

איזון פחמני

איזון פחמני (Carbon Offsetting) הוא מנגנון עולמי לצמצום פליטות גז”ח במקור או לקיבועם מהאוויר. גוף או ישות שמחויב לרף פליטות מסוים, נדרש לצמצם את הפליטות שהוא אחראי להן באופן ישיר ו/או לאזן את הפליטה העודפת באמצעות הפחתה בפליטות גז”ח של גוף או ישות אחרת. למשל על ידי מימון פרויקט להתייעלות אנרגטית, לטיפול מקיים בפסולת או לנטיעת עצים.

בהסכם פריז 2015 התחייבו כל מדינות העולם לרף מסוים של פליטות גז”ח, ובהתאם לכך אמורות הממשלות להגביל את פליטת הגז”ח הציבוריות והמסחריות בתחומן. מעבר למחויבות הנ”ל יש עסקים, רשויות ואנשים פרטיים רבים המאזנים את פליטת הגז”ח שלהם באופן וולנטרי – מעל ומעבר לדרישות הרגולטוריות. מאזנים וולנטריים בוחרים לנהוג כך מתוך מחויבות מעשית לשמירה על הסביבה ונטילת אחריות חברתית ע”י הארגון או הפרט, הכנה לרגולציה עתידית שתחייב את החברות לדווח ולצמצם ולאזן פליטה של גזי חממה. לאלה מתווספים שיקולי השתייכות לקהילה העולמית והעמידה בסטנדרטים בינלאומיים וכן שיקולי נראות חיצונית.

תנאי הכרחי לאיזון פחמני הוא שהפעולה המצמצמת פליטה של גז”ח תהיה תוספתית. פעולה תוספתית לא הייתה מתבצעת בתרחיש “עסקים כרגיל”. עקרון זה מבטיח שצמצום פליטת גז”ח מפרויקט כלשהו נוספת לצמצום שהיה קורה בלאו הכי.

הגיע הזמן לאזן

יוזמת האנרגיה הטובה מפעילה פרויקטים לאיזון פחמני שלא היו מתרחשים ללא הסבסוד שמעניק האשראי הפחמני וללא הדחיפה הרעיונית, הטכנולוגית ו/או האדמיניסטרטיבית במסגרת הפרויקט.
להכרת מבחר הפרויקטים שבאמצעותם ניתן לבצע איזון פחמני, לחצו כאן
לפרטים ובירורים על איזון פחמני, צרו איתנו קשר כאן
או בטלפון 077-5112299, או במייל info@goodenergy.org.il