קיבלנו עולם אחד, מיוחד – לטפח ולשמור. את חלקנו הצנוע בעניין זה אנחנו עושים באמונה שלמה ובהנאה לא מבוטלת

יוזמת האנרגיה הטובה (ע”ר) היא מיזם חברתי לשינוי אקלים הפועל מ-2006. מטרתנו היא הגברת המחויבות האנושית לשמירת הסביבה. היוזמה מפתחת פרויקטים ייחודיים המדגימים את הכדאיות החברתית, הכלכלית והסביבתית של אקולוגיה מעשית.

תמונת עולם

פרויקטים - תחומי הפעילות של העמותה

אייקון אנרגיה

אנרגיה

שריפת דלקים מאובנים כפחם, נפט וגז מחצבי, פולטת מזהמי אוויר וגזי חממה המניעים את שינוי האקלים. המעבר לצריכת אנרגיה באופן מאוזן וחסכני – והישענות הדרגתית על מקורות מתחדשים הפכו למחוייבי מציאות

אייקון נטיעת עצים

נטיעת עצים

לעצים תפקיד מכריע ביכולת לשמר (או להציל) את הכדור עליו אנחנו חיים, ולשפר את איכות החיים של בני האדם וכלל המערכת האקולוגית. הנטיעות במרחב מוזנח משפיעות על יצירת מרקם קהילתי מקומי שלוקח אחריות על סביבתו, והחיים בסביבת עצים משפרים את הבריאות הפיסית והנפשית של האדם

חקלאות

חקלאות היא הממשק הגדול ביותר של האנושות עם הטבע, אך ללא שינוי בצורתה המודרנית – היא מובילה לאיבוד היכולת שלנו לגדל מזון ומגבירה את משבר האקלים. החקלאות המחדשת מציעה פתרון ישים לשינוי מקיים, מהיר ומוכח

פסולת

מדי שנה מיוצרות כמויות אדירות של פסולת המהוות מטרד יקר ומזיק. אנו פועלים לצמצום היקף ייצור הפסולת באמצעות הפרדה במקור, ופועלים לניצולה על ידי שימוש חוזר, מחזור, ייצור אנרגיה ודשן

שיקום ימי

פעילות אנושית ובראשה דייג יתר וזיהומים יבשתיים וימיים הופכים את מזרח הים התיכון למדבר כחול. הפרויקטים במסגרת השיקום הימי עוסקים בהשבת החיים לסביבה הימית כך שתשוב לתפקד כבית גידול שוקק חיים כבעבר

קירור והצללה

אפקט אי החום העירוני נוצר כתוצאה מכיסוי שטחי אדמה טבעיים בבטון ובאספלט, מחסימת תנועת האוויר ע"י מבנים, ומפליטות החום של תחבורה ותעשייה. נוצר צורך דחוף בקירור והצללה ביחוד לנוכח שינוי האקלים וצפיפות האוכלוסין

עד היום

0 טון

הפחתת פליטה/קיבוע שווה-ערך טון פחמן דו חמצני CO2eq

0 טון

פסולת אורגנית מופרדת במקור

0 מגה-ואט

קיבולת סולרית חדשה

0

עצים שניטעו

0

שותפים מהמגזר הפרטי

0

רשויות מקומיות שותפות

עקרונות ודגשים

הגברת המחויבות של המגזר העסקי
הגברת המחויבות של המגזר העסקי בשיקום האקלים וכדור-הארץ
מחויבות לאתיקה סביבתית
מחויבות לאתיקה סביבתית ולכלכלת משאבים אחראית
עבודה לאור עקרונות בינלאומיים
עבודה לאור עקרונות בינלאומיים מקובלים לאיזון פחמני חברתי
הגברת המודעות הציבורית לנושא הסביבה
הגברת המודעות הציבורית לנושא הסביבה ושיתוף הציבור בפעולות מעשיות

מחשבון קיזוז טיסות

כמה גזי חממה נפלטים כתוצאה מטיסתך?