פרויקטים לאיזון פחמני

Home » פרויקטים לאיזון פחמני

יוזמת האנרגיה הטובה מפעילה פרויקטים מעשיים להפחתת פליטה של גזי חממה.
הפרויקטים מטמיעים פתרונות מתחום האנרגיה המתחדשת, התייעלות אנרגיה, הפחתת פסולת וניהול שטחים פתוחים.
הפחתת פליטת גזי החממה מייצרת "אשראי פחמני" – Carbon Credits הנמכר ללקוחות המעוניינים לאזן את חלקם במשבר האקלים.
תקבולי המכירה מושקעים בתפעול והרחבת הפרויקטים עצמם.

מאגר פרוייקטים

מכת שמש
התקנת מערכות פוטו-וולטאיות (PV) להמרת אור שמש לחשמל על גגות של מוסדות חינוך ומבני ציבור אחרים. חשמל סולארי נוצר...
פחם לעם
פרויקט "דרך הפחם" פועל להפיכת פסולת עץ לביו-פחם (Biochar) ולשילובו כתוסף קרקע.
טיפול במקור- קומפוסטר תרנגולות
קומפוסטר התרנגולות הוא מתקן זעיר לטיפול בפסולת אורגנית משפחתית הבנוי עץ תעשייתי ממוחזר.
כוח השמש
כוח השמש מערכות אנרגיה מתחדשת להפעלת ציוד רפואי מציל חיים לילדים נזקקים בכפרים הבדווים הלא מוכרים בישראל חיים כ-70,000...
קול דודי
קול דודי: החלפת מערכות הסקת מים המופעלות בסולר ובחשמל במערכות קולטי שמש מתקדמות. על אף העובדה שדודי השמש הם...
איזה זבל
הפרדה וניצול פסולת תעשייתית מגוונת כמנוע לצמיחת תעסוקה
תן גז
ייצור ביוגז מוסדי מפסולת אורגנית מופרדת בקהילה ובכפר נוער פרויקט "תן גז" הופך כ-100 טון זבל אורגנית בשנה לגז...
חראם על הזבל
"חראם על הזבל": הפרדת עודפי מזון מפרויקט ההזנה הלאומי בבתי ספר בדואים בדרום פרויקט "חראם על הזבל" עוסק בחינוך...
עץ אחד
פרויקט "עץ אחד" מסייע להפחתת גזי חממה על ידי נטיעת עצים בערים. גידול העצים נעשה על ידי תלמידי בתי...
טיפול במקור
ייצור ביצי חופש מפסולת אורגנית מופרדת בכפרי נוער פרויקט "ישראל ביצינו" מטפל ב-100 טון פסולת אורגנית בשנה באמצעות תרנגולות...