במסגרת עבודתנו לבחינת והצגת תחליפים לאנרגיה רעה מונע רכב העבודה שלנו בשמן צמחי משומש.
שמן צמחי הניע את המנועים הראשונים עוד לפני שהנפט הזול והזמין השתלט על הענף. מנועי דיזל מסוגלים לצרוך שמן ממקור צמחי בשני אופנים:

1. הפיכה של השמן לחומר דמוי סולר (ביודיזל) באמצעות פירוק כימי או אנזימטי והזנתו למנוע
2. הזנת שמן חם ומסונן למנוע.

לאחר שנים בהם ייצרנו ונסענו על ביודיזל ויתרנו על הכימיקלים ועל תהליך הייצור המייגע, ופיצלנו את מערכת הדלק בטנדר שלנו לשני זרמים. התקנו מחליף חום שבו זורמים שמן רק ומי רדיאטור חמים בזרימה הפוכה. הטנדר מונע בסולר רגיל ונוסע עד שהמנוע מתחמם. בשלב זה לוחצים על כתפור בתא הנהג, וברז מיוחד עוצר את זרם הסולר, ועובר לשאוב שמן חם ממחיף החום. לקראת תום הנסיעה לחנייה ארוכה לוחצים שוב על הכפתור, ממלאים את המערכת בסולר עד להתנעה הבאה.

שמן צמחי משומש מיוצר ממקור מתחדש, ומשתמשים בו למאכל הדם. אנחנו אוספים ומסננים שמן משומש ממספר מסעדות, והשמן משמש כדלק הנסיעה הראשי ביוזמת האנרגיה הטובה. לבד מהיותו מוצר משומש ממקור מתחדש הרי שפליטת המזהמים משריפת שמן נמוכה באופן משמעותי יחסית לשריפת סולר – ובכלל זה 100% הפחתה בפליטת תחמוצות גופרית.