תקציר

תהליך שינוי האקלים ומשבר האנרגיה הנלווה אליו הם האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפנינו כיום.


אנו ביוזמת האנרגיה הטובה מאמינים שאפשר להפוך משבר להזדמנות, ופועלים להפחתה מיידית של פליטות גזי חממה בישראל. אנחנו עמותה המספקת אשראי פחמני חברתי (Social Carbon Credit): שירות לצמצום פליטת גזי חממה של הלקוח עם ערך חברתי מוסף.  


מידע נוסף
 הפרוייקטים הסביבתיים- חברתיים שלנו
קול דודי  קול דודי
התקנת דודי שמש ומחליפי חום בבניינים משותפים ודירות בשכונות מעוטות יכולת

 

ויהי אור!
התייעלות אנרגטית בפנימיות

 

הכוח לילדים 

כח השמש
מערכות אנרגיה מתחדשת להפעלת ציוד רפואי מציל חיים לילדים נזקקים
 

"עץ אחד" 

עץ אחד
נטיעות בשטחים עירוניים
 

יער מאכל
נטיעת יער מאכל בשטחים עירוניים

 

איזה זבל  איזה זבל
הפרדת פסולת אורגנית
 
ביצת הזהב
טיפול בפסולת אורגנית על ידי האבסת בע"ח

 

הגנרטור האנושי

מתקן דיווש- אטרקציה פעילה וחוויתית ליצירת חשמל נקי

במת ריקודים חשמלית

 שילוב בין סנדלים ממגנטות לבמה אלקטרונית יוצר חשמל באוויר